Διαβούλευση για μελλοντικά σενάρια αξιοποίησης ανθρακωρυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα

Το POTENTIALS είναι ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (Research Fund for Coal and Steel -RFCS). Το έργο POTENTIALS επιδιώκει να αξιοποιήσει τις κοινές δυνατότητες των χώρων